WWW.NOBBELEBK.SE

Kontakta oss i Nöbbele BK


Styrelsen 2019/2020

Ordförande – Tomas Torstensson 070 651 31 64
tomas@stallnobbele.se

Sekreterare – Frida Davidsson 070 374 47 39
frida1982@icloud.com

Kassör – Tina Bäckhall 072 589 0277
tina.backhall@ekoteamet.se

Kommunikatör – David Persson Hansen 070 399 12 57
davidperssonhansen@gmail.com

Arenaansvarig – Andreas Seiborg 070 511 90 89
andreas.seiborg@gmail.com

Ledamot

Kommunkontakt – Frida Davidssson 070 374 47 39
frida1982@icloud.com

Idrott online / Sisuansvarig – Magnus Seiborg 070 639 51 77
seiborg@hotmail.ocm

Ledamot – Marcus Andersson
marcus75andersson@gmail.com

 

Fotboll Herrlaget

Tränare – Peter “Pidde” Eriksson 070 152 97 00

Ass. Tränare – Henrik Ragnarsson 076 880 73 73

Lagledare – Niklas Ingmarsson 073 513 70 66 & Tommy Fransson

 

Fotbollssektionen

Ordförande – Henrik Ragnarsson 076 880 73 73

Vice ordförande – Alexander Björn 073 083 53 37

 

Övriga kontakter

Ungdomssektion – Magnus Lundqvist 072 396 79 14

Gymnastiksektion – Jill Hansen 073 51 20 71

Städ – Anna Andersson

Kiosk – Hanna Seiborg

Anläggningskommittén – Anders Nygren 070 595 44 31

Sponsoransvarig –  Stefan Sällström 070 309 57 78

Bokning av Pulsen – Jill Hansen 073 51 20 71

_______________________